Over de praktijk

Over de praktijk

Wij streven er naar om huisartsgeneeskundige zorg te bieden aan de inwoners van ‘s-Heerenberg en directe omgeving, op wetenschappelijk verantwoorde wijze, conform de NHG-standaarden en de laatste ontwikkelingen in de geneeskunde. Verder willen we ook graag innovatief zijn in onze praktijkvoering. Daarom kijken we graag naar nieuwe vormen van contact, zoals eConsulten, beeldbellen. Uw ideeën zijn welkom!

Wij willen een breed pakket bieden, waar mogelijk sluiten we aan bij ontwikkelingen die het mogelijk maken diagnostiek of behandeling in eigen praktijk aan te bieden. We scholen continu en in ruime mate bij. We zijn kritisch op onszelf en u mag dat ook zijn. Als u opmerkingen of wensen hebt dan willen we het zeker horen. Om als huisarts (en als praktijk) goed te kunnen blijven functioneren, houden we echter wel graag vast aan een aantal praktijkregels, waardoor helaas niet iedere wens automatisch in vervulling zal kunnen gaan.

Waar nodig werken we samen. Inhoudelijk, met bijvoorbeeld specialisten, fysiotherapeuten, verloskundigen. Maar ook organisatorisch, in Hagro-verband (hagro=huisartsengroep), binnen de regionale huisartsenvereniging, met de zorgverzekeraar, of met de gemeente. Het voordeel van een kleine organisatie als onze groepspraktijk, is dat we snel op veranderende omstandigheden in kunnen spelen.

De praktijk is NHG-geaccrediteerd.

Praktijkgebied/inschrijven

Ons praktijkgebied is ‘s-Heerenberg en de omringende dorpen (Zeddam, Azewijn, Lengel, Stokkum, Braamt, Netterden). De praktijk is op dit moment alleen open voor nieuwe inschrijvingen in 's-Heerenberg, Stokkum, Lengel en Azewijn, voor mensen die zich nieuw vestigen en nog geen huisarts hebben.

Omdat wij in Duitsland geen visites kunnen/mogen rijden en de gezondheidszorg daar ook wat anders is ingericht, is het niet mogelijk om patienten uit Duitsland in te schrijven. Wij raden daarom aan om bij verhuizing naar Duitsland daar een huisarts te zoeken. Er zijn daar ook Nederlands sprekende artsen.

Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Ze is ook bereikbaar via het eConsult. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten.

Ze kan adviseren bij een groot aantal kleinere medische vragen (dit wordt altijd genoteerd en gecontroleerd door de arts!). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de telefoonprotocollen van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG). Tenslotte kunt U haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente en/of praktijkondersteuner verder terecht voor:

 • Het meten van de bloeddruk
 • Aanstippen van wratten
 • Verbinden van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstest
 • Urine onderzoek
 • Suiker- en Hb-controle
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Sommige vaccinaties
 • Verstrekken van informatiefolders

Ook hiervoor moet u in het algemeen wel een afspraak maken.

Praktijkondersteuning (POH=PraktijkOndersteuning Huisartsen)

De praktijk heeft ook drie (part-time) praktijkondersteuners in dienst. Bij hen kunt u terecht voor onder andere diabetescontroles, controles in het kader van astma en chronische bronchitis en hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk. Daarnaast hebben we ook twee POH-GGZ in dienst, voor ondersteuning bij psychische problemen.

Praktijkondersteuning is een functie op HBO-niveau. De praktijkondersteuner werkt vrij zelfstandig, maar altijd onder verantwoordelijkheid van de huisarts. U kunt de functie zien als ergens tussen de praktijkassistente en de huisarts in.

Huisarts in opleiding

Voordat een afgestudeerd arts zich huisarts mag noemen, is er een driejarige specialisatie tot huisarts nodig. Daarbij werkt de aios (Arts In Opleiding tot Specialist) zelfstandig, maar wel onder toezicht, in de huisartsenpraktijk. Dr. Timmers is verbonden aan de Radboud-universiteit te Nijmegen als huisarts-opleider.

In deze praktijken werken daarom vaak zogenaamde AIOS (vroeger HAIO) mee, een “Arts In Opleiding tot Specialist (huisartsgeneeskunde)”. De AIOS heeft zijn artsenopleiding afgerond en is bevoegd om zelfstandig te werken, maar werkt wel onder toezicht van de huisarts-opleider. Dat wil zeggen dat de mogelijkheid om te overleggen altijd aanwezig is en dat sommige zaken op enig moment van de dag nog gezamenlijk doorgenomen worden. Daarnaast vinden leergesprekken plaats met de huisarts-opleider.

De assistente zal bij het maken van een afspraak eventueel vragen of dat ook bij de huisarts in opleiding gepland kan worden. Als u dat per se niet zou willen kan het zijn dat uw afspraak pas later gepland kan worden.